עברית

Temporary Exhibition

Tabula Rasa

Variations on White Trapeze

Yair Barak, Michal Geva, Hadas Hassid, Dana Yoeli, Moshe Kupferman, Tchelet Ram

Cura tor: Irit Carmon Popper

  •  - Hadas Hasid  2007 


  •      


Kupferman's House | Kibbutz Lohamei Ha'ghetaot | Tel/Fax.
04-9933792/869
 | Email:
Customized by teti-tu